Veelgestelde vragen

Wij brengen graag een aantal veel gestelde vragen en ons antwoord daarop onder uw aandacht.

Richtprijzen bij verlies uit huur

De ‘richtprijzen bij manco’s / verlies uit huur’ zijn op de prijslijst inmiddels aangepast en verhoogd naar de gangbare richtprijzen na corona. Daar het feitelijk de daadwerkelijke vervangingswaarde betreft, proberen we deze richtprijzen op onze website zo actueel mogelijk te houden.

Ook in geval van 'total loss' van het product worden deze bedragen actueel. Wanneer dit 'onherstelbaar staal' betreft, wordt de schrootwaarde in mindering gebracht op de afkoopsom.

Schades

Uit ervaring weten wij, dat in algemene zin schades voornamelijk optreden bij ‘onjuist gebruik*’. Te denken valt o.a. aan de inzet van te lichte materialen, in relatie tot de gevraagde toepassing. Wij stellen zelf dan ook minimale eisen, indien onze producten worden gebruikt voor tijdelijke toepassing als bruggen- of overkluizingen. Hier zijn op aanvraag leidende calculaties voor, per gewichtsklasse in combinatie met de overspanning ! Ook de inzet van verkeerde hijsmiddelen- en/of het onjuist gebruik daarvan dienen speciaal vermeld te worden. Te vaak zien wij nog onze hardhouten kraanschotten, anders dan ‘met de verplichte tweesprong om de respectievelijke hijsogen’, nog met daarvoor ongeschikte ‘sloopknijpers- of knijpbakken met nokken’ gehesen worden. Dit raden wij om twee redenen ten sterkste af ! Naast een eventuele vervelende schadeberekening van onze zijde; treft in geval van een ongeval met persoonlijk leed mogelijk ook nog blaam. Ook wilden machinisten van rupsvoertuigen in het verleden nog wel eens gemakzuchtig, zonder daarbij gebruik te maken van hiervoor speciaal beschikbare oprij-keggen, tegen een ‘schottenplateau’ oprupsen;  we willen dit iedereen ‘in het kader duurzaamheid en kostenbewaking’  nog langer ontraden.

 • onjuist gebruik*’ verdient bijzondere aandacht, wanneer u de producten zelf transporteert- en/of op locatie verwerkt. Indien wij alle transport- en kraanwerkzaamheden op locatie voor u uitvoeren, zijn bovenstaande aandachtspunten nauwelijks van toepassing; behoudens gevallen van ‘externe schade’ (brand / breuk / las- en snijschades / chemische verontreiniging etc.).

Schades bij gebruik van stalen producten:

 • Indien stalen rijplaten, in geval van onjuist gebruik*, op het werk zogezegd ‘krom zijn geraakt’; dan kunnen deze meestal door ‘een richtbank’ weer worden gewalst. De op de prijslijst vermelde zgn. ‘richtkosten’ worden dan actueel. Wij besteden deze werkzaamheden zelf weer uit aan een collega-bedrijf en berekenen u louter de extern gemaakte kosten.
 • Uit de praktijk weten we, dat er soms ook ‘las- of snijwerkzaamheden’ plaatsvinden; in geval van nood op locatie soms zelfs ongepland. Wij hebben begrip voor alle types werkzaamheden en bieden, indien kleinschalig, zélf deze service (vastlassen- en/of afslijpen- en/of afbramen op locatie) dan ook aan. In geval van ‘schades van deze aard’ dienen deze door ons pér geval te worden beoordeeld. Op basis van geldende tarieven (qua manuren- en materiaalkosten) wordt het schadebedrag bepaald. Wij proberen deze schades éérst zo spoedig mogelijk bij u te melden, en pogen aansluitend het schadebedrag tijdig te communiceren. (En soms kan daarbij uit ‘twee halve platen’ nog weer ‘één hele’ gemaakt worden…)
 • Ook schades aan stalen kraanschotten worden per geval bekeken. Eventuele herstelkosten maken we volgens hetzelfde protocol tijdig kenbaar.

Schades bij gebruik van hardhouten (azobé) kraanschotten:

 • Reparatiekosten ‘vervangen 1 kantbalk’ (bv. oprupsen) bedraagt 50% van de nieuwprijs. Uit elkaar halen / ca. 20% nieuw hout / nieuwe gaten boren / weer in elkaar zetten].
 • Reparatiekosten ‘vervangen 2 kantbalken’ bedraagt 70% van de nieuwprijs (indien zinvol).
 • ‘Gebroken kop’ (restant bruikbaar na zagen + nieuw hijsoog) ca. 50% van de nieuwprijs.
 • ‘Verse schades na onjuist gebruik*’ (hijsmiddelen !) worden beoordeeld op basis van uitgaande- en inkomende foto’s.
 • ‘Total loss’ wordt beoordeeld op basis van uitgaande kwaliteit, met aftrek van een eventuele redelijke restwaarde.

Schades bij gebruik van kunststof producten:

 • Alle kunststof materialen zijn natuurlijk extra gevoelig voor ‘las-, slijp- en afbraamwerk-; alsmede voor scherpe delen’. Ze zijn dan ook beslist niet geschikt voor metalen rupsvoertuigen. In geval van serieuze schade bieden we u het materiaal meestal dan ook ter overname aan.
 • De kunststof loopschotten zijn niet bedoeld voor voertuigen of machines; mede daar in dit product veel meer rubber verwerkt zit.
Transportkosten

Op dit moment bedraagt het transporttarief € 110,- per uur (op alle door ons uitgevoerde transport- en kraanwerkzaamheden). 

Minimum huurperiode

De minimale huurberekening voor alle producten is 1 week.

Laad- en loskosten

Deze zgn. handelingskosten (waaronder de kosten van het reserveren / het laden- en het lossen / het onafhankelijk tellen / de kwaliteitscontrole van de materialen / het fotograferen) zijn separaat berekende stuksprijzen. Deze kosten verhouden zich tot ‘2 weken huur’ in geval van stalen rijplaten-; en tot ‘1 week huur’ in geval van kunststof rijplaten- en kraanschotten.

*1: Laad- en loskosten indien wij het transport verzorgen: De handelingskosten worden sinds mei 2019 inmiddels óók op de factuur separaat vermeld, wanneer wij de transporten voor u verzorgen. Deze kosten zijn deels in de plaats gekomen, voor de in het verleden gehanteerde langere minimum huurperiode. Overigens zullen genoemde kosten niet nógmaals in rekening worden gebracht, in geval wij voor u de materialen doorbrengen van de ene naar een volgende opdracht.

*2: Laad- en loskosten bij afhalen- en terugbezorgen (evt. door derden): Wanneer wij het laden- en/of lossen voor u verzorgen, berekenen we de handelingskosten volledig. Relaties die in staat én gewend zijn, om deze kraanwerkzaamheden zélf (veilig en kundig volgens de geldende VCA-normeringen !) op ons terrein uit te voeren, krijgen 50% korting op deze kosten.

Schoonmaakkosten

Deze kosten worden additioneel berekend, indien de materialen NIET SCHOON bij ons worden ingeleverd. Deze kosten zitten dus NIET bij de handelingskosten inbegrepen). (Tevens vervalt de 50% korting op de loskosten, indien vuil terugbezorgd (en evt. zelf gelost bij de schoonmaakplek).

 • Wanneer wij de logistieke werkzaamheden voor u uitvoeren, dan zitten de schoonmaakkosten van de stalen rijplaten altijd bij de (geoffreerde) transportkosten inbegrepen (behoudens evt. chemische verontreiniging).
 • Het schoonmaken van de kunststof materialen- en kraanschotten kunnen wij realistischer wijs niet ‘op locatie aan de wagen uitvoeren’; dit dient op Halfweg uitgevoerd te worden. Indien van toepassing worden deze kosten dan ook additioneel berekend. Dit geldt óók, wanneer wij ‘om redenen verzocht worden stalen platen vuil van locatie af te voeren’.
 • We vinden het niet vervelend, u ook met het schoonmaken te ontlasten; en berekenen hiervoor een in onze ogen zeer schappelijke prijs. Daarbij mag u uitgaan van diverse kraanhandelingen (schrapen en dompelen)-, de inzet van minimaal twee personen met een mobiele kraan- en de (externe) afvoer van de ‘verzamelde vervuilde grond’. In principe houden we voorlopig hiervoor € 1,- per M2. aan; in geval van kraanschotten (uitgaande van tweezijdige behandeling) is dit € 2,- per M2.
 • Mocht de vervuiling van een dusdanige graad- of ernst zijn (bekend zijn bv. cacao-, erts- en cokesvervuilingen), dat we de materialen tweezijdig met hoge druk moeten reinigen; dan hebben we daar op ons terrein mogelijkheden voor; hoewel ‘schoonmaken op locatie, indien mogelijk’ altijd onze voorkeur heeft. Maar eventueel hebben we de middelen en juiste vergunningen om het zelf op Halfweg te doen; kosten zijn op basis van nacalculatie.
 • In geval van chemische verontreiniging of bv. asbest, behouden we ons het recht voor de werkzaamheden uit te besteden- en de samenhangende kosten door te berekenen.

 

Mobiele applicatie eRit | Rittenlijsten en Digitaal Ondertekenen